Temel Excel Klavye Kısayol Tuşları

Microsoft Excel, birçok kapasitede veri organizasyonuna olanak tanıyan geniş bir programdır. E-tablolar geniş bir uygulama yelpazesi için yararlıdır, ancak program içerisinde gezinme ve işlemler yapma biraz göz korkutucu olabiliyor.

Excel kullanımı daha kolay ve verimli yapmak istiyorsanız bu klavye kısa yollarına bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Ezberlemek başlangıçta zor gelebilir, ama kullanma alışkanlığı edindikten sonra, artık her şey daha kolay olacaktır.

Excel 2010’da artık ALT + menü kısayollarının artık ekranda hatırlatıcı olmadığını ve bazı kısayolların çalışmayabileceğini unutmayın. Bununla birlikte, tüm CTRL + klavye kısayolları çalışacaktır. Evet, temel olarak kullanabileceğiniz Excel klavye kısayol tuşları.

Gelişmiş Excel Klavye Kısayol Tuşları

Verileri seçme kısayol tuşları

Shift + Space Tüm satırı seçme.
CTRL + Space Tüm sütunu seçme.
CTRL + Shift + * (asterisk) Etkin hücre çevresindeki geçerli bölgeyi seçme.
CTRL + A (veya CTRL + Shift + boşluk tuşu) Tüm çalışma sayfasını veya veri içeren alanı seçme. Tüm çalışma sayfasını seçmek için CTRL+A’ya iki kez basın.
CTRL + Shift + Page Up Bir çalışma kitabındaki geçerli ve önceki sayfayı seçme.
CTRL + Shift + O Yorumlar içeren tüm hücreleri seçme.
Shift + Arrow Keys Seçimi bir hücreye kadar uzatma.
CTRL + Shift + Arrow Key Seçimi, satır veya sütundaki içeriğe sahip en son hücreye uzatma.
Shift + Page Down
Seçimi bir ekran aşağı doğru uzatma.
Shift + Page Up Seçimi bir ekran yukarıya doğru uzatma.
Shift + Home Seçimi satır başlangıcına kadar uzatma.
CTRL + Shift + Home Seçimi çalışma sayfasının başına getirme.
CTRL + Shift + End Seçimi, çalışma sayfasındaki en son kullanılan hücreye (sağ alt köşe) uzatma.

Aktif seçimleri yönetme kısayol tuşları

F8 Shift tuşuna basarak tutmaya gerek kalmadan seçimin uzatılması için ok tuşlarını kullanın.
Shift + F8 Seçime başka (bitişik veya bitişik olmayan) hücre aralığı ekleme. Seçime eklemek için ok tuşlarını ve kaydırma + ok tuşlarını kullanın.
Shift + Backspace Birden fazla hücre seçildiğinde yalnızca etkin hücreyi seçme.
CTRL + Backspace Etkin hücreyi seçim içinde gösterme.
CTRL + . (nokta) Seçimin bir sonraki köşesine saat yönünde ilerleme.
Enter Etkin hücreleri bir seçimde aşağı doğru hareket ettirme.
Shift + Enter Etkin hücreleri bir seçime getirme.
Tab Etkin hücreyi bir seçimde sağa taşıma.
Shift + Tab Etkin hücreleri bir seçimde sola taşıma.
CTRL + Alt + Arrow Right Bitişik olmayan seçimler arasında (birden çok aralık seçili olarak) sağa gitme.
CTRL + Alt + Arrow Left Bitişik olmayan seçimler arasında (birden çok aralık seçili olarak) sola gitme.
Esc Seçimi iptal etme.

Hücrelerin içinden seçilmesi

Shift + Sol Ok Soldaki bir karakteri seçme veya seçimini kaldırma.
Shift + Sağ Ok Sağdaki bir karakteri seçme veya seçimini kaldırma.
CTRL + Shift + Sol Ok Soldaki bir kelimeyi seçme veya seçimini kaldırma.
CTRL + Shift + Sağ Ok Sağdaki bir kelimeyi seçme veya seçimini kaldırma.
Shift + Home Ekleme noktasından hücrenin başına kadar seçme.
Shift + End Ekleme noktasından hücrenin sonuna kadar seçim yapma.

Veri ekleme ve düzenleme

Bir Excel elektronik tablosundaki verilerle çalışmak, genellikle hücrelerin kendilerinin eklenmesini ve düzenlenmesini gerektirir. Bu, hücreleri kopyalamak veya kesmek, belirli hücrelerde düzenleme yapmak veya elektronik tabloyu daha kolay okunur hale getirmek için öğeleri gizlemek için Pano’nun kullanılmasını içerebilir.

Pano ile çalışma

CTRL + C Seçilen hücrelerin içeriğini kopyalama.
CTRL + X Seçili hücrelerin içeriğini kesme.
CTRL + V İçeriği panoya seçili hücrenin içine yapıştırma.
CTRL + Alt + V Veri panosunda varsa: Yapıştır özel diyalog kutusunu gösterme.
CTRL + Shift + (artı işareti) Veri panosunda varsa: Boş hücreleri eklemek için Ekle iletişim kutusunu görüntüleyin.

İç hücreleri düzenleme

F2 Etkin hücrenin çizginin sonunda imleçle düzenlenmesi.
Alt + Enter Aynı hücrede yeni bir satır başlatma.
Enter Bir hücre girişini tamamlama ve seçimi aşağı hareket ettirme. Birden çok hücre seçiliyken: hücre aralığını geçerli hücre ile doldurma.
Shift + Enter Bir hücre girişi tamamlama ve seçimde yukarı çıkma.
Tab Bir hücre girişini tamamlama ve seçimdeki sağa hareket etme.
Shift + Tab Bir hücre girişini tamamlama ve seçimdeki sola hareket etme.
Esc Bir hücre girişini iptal etme.
Backspace Ekleme noktasının solundaki karakteri veya seçimi silme.
Delete Ekleme noktasının sağındaki karakteri veya seçimi silme.
CTRL + Delete Metni satırın sonuna kadar silme.
CTRL + ; (noktalı virgül) Geçerli tarihi ekle.
CTRL + Shift + : (iki nokta üst üste) Geçerli zamanı ekle.

Aktif veya Seçili Hücreleri Düzenleme

CTRL + D Hücrenin tamamını aşağıya doldurma (Hücrenin üstünde kopyalama).
CTRL + R Sağdaki hücrenin tamamını doldurma (Sol taraftan hücreyi kopyalama).
CTRL + ” (tırnak işareti) Hücre değerlerini aşağıya girme ve düzenleme (Hücre değerlerini kopyalama).
CTRL + ‘ (apostrophe) Hücre formüllerini aşağıya doldurma ve düzenleme (Hücre formüllerinin üzerinde kopyalama).
CTRL + L Bir tablo ekleme (tablo oluştur iletişim kutusunu görüntüleme).
CTRL + – (eksi işareti) Hücre / Satır / Sütun Menüsünü Silme
CTRL + – (eksi işareti) satır veya sütun seçili durumda Satır veya sütun silme.
CTRL + Shift + + (artı işareti) Hücre / Satır / Sütun Menüsü Ekleme
CTRL + Shift + + (artı işareti) satır veya sütun seçili durumda Satır veya sütun ekleme.
Shift + F2 Bir hücre yorumunu ekleme / düzenleme.
Shift + F10, sonra M Yorumu silme.
Alt + F1 Gömülü grafik nesnesi olarak geçerli aralıktaki verileri içeren çizelge oluşturma ve ekleme.
F11 Mevcut aralıktaki verileri içeren grafiği ayrı bir grafik sayfasında oluşturma ve ekleme.
CTRL + K Bir köprü ekleme.
Enter (bir köprü ile bir hücrede) Bir köprü etkinleştirme.

Elemanları Gizle ve Gösterme

CTRL + 9 Seçili satırları gizleme.
CTRL + Shift + 9 Seçilen tüm gizli satırları görünür hale getirme.
CTRL + 0 (sıfır) Seçilen sütunları gizleme.
CTRL + ` (vurgu işareti) Hücre değerleri ve hücre formülleri görüntüleme arasında geçiş yapma. Vurgu işareti, tırnak işareti değil.
Alt + Shift + Sağ Ok Satırları veya sütunları gruplandırma.
Alt + Shift + Sol Ok Satır veya sütun gruplandırmasını iptal etme.
CTRL + 8 Anahat sembollerini gösterme veya gizleme.
CTRL + 6 Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesneler için yer tutucu görüntüleme arasında değiştirme.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir